Szkoła Biblijna SOTERIA ma na celu wyposażyć wierzących i przygotować ich do służby, odkryć powołanie dla swojego życia. 
- celem Szkoły Biblijnej SOTERIA jest uczenie mężczyzn i kobiet Słowa Bożego oraz działania Ducha Świętego. Kadra Szkoły Biblijnej SOTERIA jest wyjątkowa.Wykładowcy to wykwalifikowani, doświadczeni pastorzy z wieloletnim stażem w służbie. Goście dzielą się ze studentami Słowem Bożym oraz doświadczeniem w służbie. Chcemy umożliwić studentom zetkniecie się z różnymi rodzajami służb, jak tylko jest to możliwe. 
Program Szkoły Biblijnej koncentruje się na tematach, które przygotowują studentów do wypełnienia Bożego powołania w ich życiu.
- Tematy Szkoły Biblijnej SOTERIA:
1. Zwycięski Kościół
2. Biblijna wiara
3. Modlitwa
4. Władza i autorytet wierzącego
5. Uzdrowienie
6. Duch Święty i Jego dary
7. Kim jestem w Chrystusie
8. Zasady interpretacji Biblii, Stary i Nowy Testament
9. Wzrost duchowy – współpraca z Duchem Świętym.
- DLA KOGO JEST SZKOŁA? :
Szkoła Biblijna jest dla osób, które chcą odkryć dary i powołanie jakie są umieszczone w ich życiu i widzą potrzebę kształcenia się, aby być bardziej efektywnym w służbie. 
- Zajęcia szkoły odbywać się będą w jedną sobotę w miesiącu, od godziny 10.00 do godziny 14.00, o godzinie 18.00 studenci szkoły biblijnej będą uczestniczyć w nabożeństwie inspirująco – motywującym. Opłata za jeden zjazd, jest kwotą na którą może sobie pozwolić każdy.
Zapisy do 30.09.2017.