67942770431006-kopiowanie

OGLĄDAJ

Słowo głoszone przez nauczycieli słowa wiary.

 

Możesz nie tylko ich słuchać ale również oglądać.

 

 

 

 

Nauczania