137442316692807-kopiowanie

SŁOWO WIARY

Wierzymy w to, że Słowo Boże zmienia nasze myślenie i wzbudza w nas wiarę.

Zapraszamy do posłuchania NOWYCH nauczań, które będziemy regularnie umieszczać na stronie.

 

Pragniemy, aby nauczanie, które będziemy publikować zmieniało też Twoje życie.  List do Rzymian 10.17. "Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chystusowe". 

Życzymy dobrego czasu ze Słowem.