worship3-kopiowanie

Kiedy przychodzimy do Boga w uwielbieniu, liczy się jedynie Jego obecność i słowa uwielbienia,  które wydobywają się z naszego wnętrza.

 

Razem z innymi wierzącymi przeżywamy Jego obecność, to jest niesamowity czas wspólnego chwalenia Boga. Muzyka, która towarzyszy nam w uwielbieniu  i modlitwie nie jest naszym, pomysłem, ale częścią Bożego Królestwa. To nie my określamy jak chwalić Boga. On sam wyraźnie opisał jak chce byśmy to robili: głośnym śpiewem , muzyką na wszystkich instrumentach, nawet klaskaniem i skakaniem ! To jest sposób aby, szeroko otworzyć drzwi do Bożej obecności, ponieważ Bóg mieszka w chwale swojego ludu.