pastorzycieslinscy

Pastorzy Kościoła Chrześcijańskiego Słowo Wiary Mariusz i Agnieszka Cieślińscy.

 

Prowadzą oni kościół od momentu jego powstania w 2003 roku. Pastor Mariusz jest absolwentem Szkoły Biblijnej DOMATA w Gdyni, którą ukończył w 2001r. Uczy ludzi życia w realności Bożych obietnic zawartych w Biblii, zachęca do osobistej relacji z Panem.