5-happy-people-thumbs-up-web-kopiowanie

Kościół Chrześcijański „Słowo wiary” to nowoczesny Kościół o tradycyjnym, nowotestamentowym przesłaniu.

Jako ludzie wierzący  jesteśmy przekonani, że jedyny, prawdziwy Bóg żyje i pragnie, aby każdy człowiek mógł dzielić z Nim swoje życie tu na Ziemi – życie obfite, pełne miłości, pokoju i sensu. Dlatego chcemy dzielić się z wszystkimi dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie. Budujemy  lokalną społeczność chrześcijańską w oparciu o wartości zawarte w Bożym Słowie. Tworzymy nową kulturę życia, w której zwykły człowiek może doświadczyć mocy niezwykłego Boga. W prosty sposób głosimy Ewangelię, która jest praktyczna i skuteczna.                                                              

Kościół „Słowo wiary” jest  otwarty, w nim każdy bez względu na wiek, może rozwijać się we wszystkich dziedzinach swojego życia. Kościół ugruntowany na Słowie Bożym. Kościół, którego głową jest Jezus Chrystus.