56889888358788-kopiowanie

Kościół Chrześcijański Słowo Wiary został zarejestrowany 04.08.2003r.

 

Obecnie jest wpisany do rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych prowadzonego przez Departament Wyznań MSWiA pod numerem wpisu pod nr. 156. Wywodzimy się z różnych grup społecznych. Łączy nas miłość do Jezusa i chęć wypełnienia Jego pragnień dla człowieka. Należymy do grupy kościołów protestanckich. Fundamentem naszego życia jest Jezus, słowo Boże zapisane w Piśmie Świętym jest tym co wpływa na jakość naszego życia i postępowania. Kościół Chrześcijański "Słowo Wiary" tworzy grupa ludzi, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi i stali się Jego uczniami. Do pewnego czasu każdy z nas żył sam dla siebie, ale osobiste doznanie Bożej miłości połączyło nas z Jezusem. Wierzymy, że Bóg jest zainteresowany życiem każdego człowieka. Jego szczęściem, spełnieniem, zdrowiem i rozwojem w każdej dziedzinie. Wierzymy, że Jezus dzisiaj dokonuje tych samych znaków i cudów i zbawia jak czynił to 2000 lat temu.